Lei av høye kostnader? Her er noen energisparende tiltak som kan få ned kostnadene i borettslaget.

Mor med barn ser på iPad

1. Installering av maksimalvokter. Reduserer både toppforbruket og nettleien.

Å bruke masse strøm på en gang koster mye for et borettslag. Det er derfor penger å spare ved å flate ut forbruket i løpet av døgnet. Et slikt system kalles maksimalvokter og fungerer slik at det automatisk struper effekten på elbilladere, varmtvannsberedere og andre laster som kan vente en time eller to på å få tildelt full energimengde. Ved å gjøre et slikt tiltak reduseres både toppforbruket og nettleien.

2. Belysning i fellesarealer.

En oppgradering av belysning i fellesarealene kan være et annet effektivt energisparende tiltak. Ved å installere nye LED-armaturer som bruker mindre energi enn eldre armaturer, og i tillegg bevegelsessensorer som passer på å slukke lyset når det ikke er behov for det, vil energiforbruket gå ned og brenntimer på belysningsutstyret blir ikke sløst bort.

3. Styring av utendørs varmekabler

Om borettslaget har utendørs varmekabler for snøsmelting, kan forbruk spares på å styre disse med systemer som måler nedbør og når det er fare for tilising. Dette er mer lønnsomt enn en bryter som står på hele vinterhalvåret.

Er ditt borettslag klar for å spare penger?

Vi i Alt+ hjelper deg med styresystemer for energiøkonomisering!
Ta kontakt i dag