Styresystem for privatboliger

Hva er et styresystem?
Et styresystem hjelper til med å styre og overvåke din bolig for å redusere energiforbruket og øke komforten. Bevegelsessensorer kan installeres for å slå av belysning når det ikke er noen i rommet. Disse kan også brukes som et alarmsystem, og varsler deg på mobiltelefonen ved bevegelse i boligen når du har benyttet Borte-modus.

Ett system, flere oppgaver

Ved å installere flere sensorer og brytere i samme styresystem kan du benytte disse til flere oppgaver, sammenlignet med om du skulle hatt ett alarmanlegg, ett varmestyringssystem, ett system for lysstyring og én app for kontroll av dørlåsen.

Enkel installering

Et styresystem er enkelt å installere og krever ingen oppdateringer på det elektriske anlegget.

Økonomisk støtte

I dag kan du få økonomisk støtte til installering av styringssystemer. Her finner du info om Enovas støtteordning for varmestyringssystem

Enovas støtteordninger