Styresystemer for borettslag

For borettslag er det ofte enkelt å finne tiltak som kan få ned energiforbruket og dermed også kostnadene. Oppvarming er kanskje det som forbruker mest energi i løpet av året. Derfor kan det være god økonomi i å gjøre tiltak her.

Hemmeligheten ligger i et godt styresystem

For å holde oversikt på at systemet fungerer som det skal, er overvåking og loggføring av energiforbruket avgjørende. Med strømmåling på hver varmepumpe, elkjele, varmtvannsbereder, ventilasjonsanlegg og fellesanlegg gir dette over tid et godt datagrunnlag for å avdekke uregelmessigheter som ellers kan være vanskelig å oppdage.

Vi har løsningene

Gjennom effektive løsninger som gir full kontroll på energiforbruket gjør vi i Alt+ det enklere å få ned kostnadene for borettslaget.

Kontakt oss i dag for en prat om styresystem for ditt borettslag!

Kontakt

Tiltak som kan få ned kostnadene i borettslaget

  1. Maksimalvokter. Reduserer toppforbruket og nettleien.

    Å bruke masse strøm på en gang koster mye for et borettslag. Det er derfor penger å spare ved å flate ut forbruket i løpet av døgnet. Et slikt system kalles maksimalvokter og fungerer slik at det automatisk struper effekten på elbilladere, varmtvannsberedere og andre laster som kan vente en time eller to på å få tildelt full energimengde. Ved å gjøre et slikt tiltak reduseres både toppforbruket og nettleien.

  2. Belysning i fellesarealer.

    Andre energisparende tiltak kan være å se på en oppgradering av belysning i fellesarealene. Ved å installere nye LED-armaturer som bruker mindre energi enn eldre armaturer, og i tillegg bevegelsessensorer som passer på å slukke lyset når det ikke er behov for det, vil energiforbruket gå ned og brenntimer på belysningsutstyret blir ikke sløst bort.

  1. Styring av utendørs varmekabler

    Om borettslaget har utendørs varmekabler for snøsmelting, kan forbruk spares på å styre disse med systemer som måler nedbør og når det er fare for tilising. Dette er mer lønnsomt enn en bryter som står på hele vinterhalvåret.